Wednesday, April 13, 2016

WULFF JOSEPH WULFF 

(1809 - 1842) Wulff Joseph Wulff var dansk jøde, som gjorde tjeneste på Guldkysten. Forældrene var garver og møller Joseph Carl Wulff og dennes kone Caroline. Joseph Carl Wulff Joseph var et af Joseph Carl og Caroline Wulffs ni børn. Som 20-årig fik han sin juridiske eksamen og kunne dermed tiltræde en stilling som fuldmægtig hos herredsfogeden i Ebeltoft. 

Wulff Joseph Wulff har ydet et vigtig bidrag til vores viden om det danske liv på Guldkysten, danske handelskoloni Guldkysten i Vestafrika. Et område, der i dag hører under staten Ghana. hvor han var assistent på den dansk
e handelsstation Fort Christiansborg i Accra. Han lod sig delvis integrere i det afrikanske samfund. 

Wulff Joseph Wulff blev født i Randers og døde i landsbyen Osu, hvor hans grav stadigvæk findes. Under sit ophold i Accra skrev han breve hjem til sine forældre og til sin svoger. Disse blev samlet og udgivet som bog med titlen Da Guinea var dansk i 1917. I  2004 er brevene genudgivet, denne gang på engelsk og med hans biografi.

I 1834 ansøgte Wulff Joseph Wulff om en ledig stilling på Fort Christiansborg, og han forlod Danmark i 1836, med skibet Den danske Eeg. På Guldkysten mødte han flere rige handelsmænd fra Europa, eller med europæiske aner. En af dem var Henrich Richter, som var en rig og succesfuld handelsmand. Han havde hundredvis af slaver, og var gift med en afrikansk kvinde, i overensstemmelse med den lokale skik. Danske mænd kunne indgå et såkaldt midligertidigt ægteskab med afrikanske kvinder.
Da Wulff Joseph Wulff opholdt sig på Guldkysten, havde dansk slavehandel været forbudt i 30 år. Slaveri eksisterede stadigvæk på Guldkysten, men transatlantisk slavehandel foregik kun i det skjulte. Danmark, der havde haft handelsstation i 200 år, forsøgte sig nu med planteagedrift, bl.a. med produktion af vegetabilsk olie.

Dansk og norsk slavehandel foregik fra omkring 1670-1802. Tæt på 100.000 slaver blev transporteret over Atlanterhavet på danske og norskeide skibe. Dødsfald sats for sorte var gennemsnittet på omkring 10% under overfarten.

I 1792, vedtog Danmark, som det første land i verden, en lov, der forbød handel med slaver. Loven bør gælde fra 1803. Slaveri i de danske kolonier i Vestindien blev først forbudt i 1848.  I Danmark og Norge har dette mørke kapitel i landets historie lidt drøftet. For Norges vedkommende, kan man konstatere, at den første dansk-norsk slave skib sejlede for en bergensk købmand.
I løbet af det første år i Accra etablerede Wulff Joseph Wulff et forhold til mulatkvinden Sara Malm, som oprindeligt hed Tim Tam, og tilhørte Ga-folket. Hun var blevet døbt og havde fået et dansk navn.

Wulff Joseph Wulff omtalte hende aldrig som sin kone, men som sin Mulatinde. Forholdet mellem dem omtales som et ægteskab, og han behandlede hende som sin kone. Det ser ud til at de fik tre børn, Theodore Ulysses (ældste søn), Wilhelmina Josephine (datter) og Frantz (yngste søn).

Det danske slavefortet Christiansborg på Gullkysten, i dag beliggende i Ghanas hovedstad Accra, var senteret for den dansk-norske slavehandelen.

Familien boede dels på fortet, dels i landsbyen Ocu, hvor Wulff Joseph Wulff byggede sit eget hus, Frederiksminde. Han blev gravlagt på afrikansk vis, under kældergulvet i sit hus, og ved hans side blev datteren gravlagt. I Accra har han en stor efterslægt, og familien nyder stor respekt i Ga-folket. Familienavnet går stadig i arv efter syv generationer.

Wulff Joseph Wulff var også slaveejer. Han nævner, at hans mulatinde skal arve to slaver efter hans død.

Kilde: Wikipedia

Published by Scandinavian Jewish Forum