Tuesday, November 18, 2014


Harald Isenstein - Kongelige BibliotekKURT ISENSTEIN"Paa grund af de politiske forhold emigrerede Harald Isenstein i1933 fra Tyskland, hvor han havde vundet et navn som portrættør af mellemkrigstidens personligheder. Han er en udpræget portrætbegavelse med evne til, under sin foretrukne form: 
Portræthovedet, at omskrive Personens aandelige karakter 
og ydre i en plastisk syntese."

                     S. Rindholt: Harald Isenstein, 1938 (Schultz).Kurt Harald Isenstein, (1898 -1980), billedhugger. Født i Hannover, død i Kobenhavn.

Forældre: købmand Adolf Isenstein (død 1922) og Jenny Meyer (død 1960). 

Isenstein voksede op i Berlin hvortil forældrene flyttede ved århundredskiftet. Hans udvikling var nøje forankret til Berlins kunstliv sådan som det udfoldede sig før Hitler. Dér var hans rod. 


Han blev 1917 optaget på kunstakademiets skulptur-skole og fortsatte – afbrudt af militærtjeneste i Flandern – igen på akademiet fra 1919. 

Han modtog 1923 som stipendium den tyske Staats-preis og udstillede jævnlig på Berliner-Sezessionen. Allerede som ung nåede han at blive en kendt skikkelse i Berlin inden han 1933 tvunget af de politiske omstændigheder drog til Danmark, det land han efter flygtningeårene 1943–45 i Sverige atter valgte at bo og arbejde i. 

Han blev 1947 dansk statsborger. Hans evne og særpræg som billedhugger fremgår klart af statuetter og portræthoveder fra 1920erne. Enkelte af dem repræsenterer noget af det betydeligste han har skabt. Det gælder hans Kvindehoved i bronze fra 1923, stilistisk beslægtet med den tyske billedhugger Wilhelm Lehmbruch. 


Busterne af Edwin Fischer, 1923, og Albert Einstein, 1924, hører til Isensteins fineste og mest træfsikre portrætfortolkninger. Det blev også i de kommende år den psykologiske indlevelse der stærkest prægede I.s resultater. 

Den plastiske helhed underordnedes som oftest den primære søgen efter modellens individuelle udtryk. I. skaber ingenlunde altid lutret kunst, men ofte en interessant portrætdokumentation. Der er dog adskillige eksempler på at form og indhold er i god balance. Mellem Isensteins heldigste værker må regnes det holdningsfulde hoved i mørk bronze af en ung afrikaner, udført 1930. 

Han følte sig draget af store personligheder, videnskabsmænd, kunstnere, politikere, og inspireredes ved mødet med dem. Det gælder også meget af hans produktion i Danmark hvor han 1934 udstillede som gæst på Den frie udstilling og bl.a. afholdt flere separatudstillinger. Blandt hans arbejder kan nævnes portrætbusterne af Niels Bohr, Georg de Hevesy ogKaren Blixen. 

Endvidere hans flygtningemonument i Helsingborg stadspark, et relief fra 1945, samt mindesmærker for norske jøder der blev Hitlers ofre, opstillet i Oslo (1947) og Trondheim (1948). 

Isensteins vitalitet og initiativ gav sig udslag på flere måder. Mange lærte ham at kende som pædagogen. Allerede i Berlin ledede han en kunstskole. Denne gerning tog han i vid udstrækning op i Danmark. I radio og TV henvendte han sig specielt til ungdommen. Rundt om i Danmark, Norge og Sverige afholdt han stærkt besøgte kursus, en særlig form for skulpturundervisning med ler som materiale. 

Vinteren igennem underviste han i sit københavnske atelier både i malerkunst og billedhuggerkunst. 1. behøvede den nære kontakt med mennesker, og hans hovedformål var en fortsat fordybelse i det menneskelige.


Arbejder:
Maleren (Bronzestatuette, 1913)
Kunstnerens Hustru (Cement, 1917)
Diskoska­steren. (Bronze, cire perdue, 1926 Sportsmuseum, Berlin)
Mor og Barn (Gips, 1932)
Elskovskamp (Bronze, 1932)
Efter Badet (Gips, 1936)
Svømmerske (Gips, 1936)
Dansk­Flygtninge-Monument (svensk Granit, 1945 Stadsparken, Helsingborg)
Mindesmærke for 125 norske Jøder fra Trondhjem-Egnen (3 Bautasten i norsk Granit, 1947, Trondhjem)
Thalia (Kunststen, 1947 Parken til Skuespillernes Rekreationshjem, Marienlyst)
Mindesmærke for 620 norske Jøder (norsk Labrador og Bronzeplade, 1948, Jødisk Kgd., Oslo)
Halvfigurer: Den femtenaarige (brændt Ler, 1925)
Eva Maria (brændt Ler, 1930)
Nini Theilade (1937)
Heinr. Heine (Bronzemonument, 1930, Cleveland, Ohio) Fysikeren Heinr. Hertz (Buste, 1931)
Portræthoveder (i eller til Bronze, hvor andet ikke anføres) Alb. Einstein (1924 Provinzialmu­seum i Hannover, Mus. i Baltimore og Rio de Janeiro samt i Det hebraiske Universitet i Jerusalem), Præsidenterne Ebert og Hindenburg, Emil Ludwig (1924), Marcus Behmer (1926), Erich Kortner, Friedrich Kayssler (Eg, 1931), Wilh. Doerpfeld (1931, opst. i Marmor 1933 i Mus. i Olympia), Edwin Fischer, Ernst Toller, Luigi Pirandello, Karen Blixen Finecke (1935), Harald Bohr, Niels Bohr (1935), Fini Henriques (1936, Det kgl. Teater), Rob. Storm Petersen (1938), Poul Reumert, Martin Andersen Nexø. Endvidere Relieffer, drevne i Kobberplade, Figur-Malerier og Raderinger (bl. a. Illustrationer til Arno Holz' Digte).
Kilde: Danske Wikipedia