Tuesday, February 14, 2017Allerede i 1933 konkluderte overlege Johan Scharffenberg (1869-1965) med at Hitler var sinnssyk. Hans artikkelserie ble synonymt med Arbeiderbladets skepsis mot nazismen.


Hans såkalte «Hitler-serie» ble trykket over tre måneder i Arbeiderbladet høsten 1933. Johan Scharffenberg var ikke bare psykiater, men også kriminolog og samfunnsforsker.

GARMISCH PARTENKIRCHEN
 FORBYR JØDER ADGANG


Arbeiderbladet 1936


Til de internasjonale regler for de olympiske leker hører at sportsmenn skal behandles ens, uansett rase. Men tror noen at jødiske sportsmenn i Tyskland nu får trene på like fot med de ariske? Vil de overhodet få adgang til deltagelse i Olympiaden i Berlin?

Som bekjent er konkurransen for vintersport henlagt til Garnisch Partenkirchen, men der rår helt forbud mot besøk av jøder. Jeg citerer den offisielle utgaven av James G. McDonalds (Letter of resignation) til Folkeforbundet her opplyses det (s.19) om boikotten av jødene bl.a.

Most of the German seaside and other holiday resorts and spas, such as Bad Duerkheim, Misdroy, Arendsee, Svinemuende, Neustrelits, Luchen Hernigsdorf, Norderney, Bobum Sylt, Garmish Partenkirch (the proposed site for Olympic winter sports constest) to mention only the best known, exclude Jews).

Parentesen ved Garmisch Partenkirchens navn er sperret i originalen. Dette olympiske møtested forbyr jøder adgang – kan det virkelig være tilstrekkelig om det nu fra nazihold forskes at forbudet ikke gjelder utenlandske jøder?

Det er en krenkelse av en grunnregel for de olympiske lekene å henlegge vinterstevnet til et sted som prinsipielt forbyr jøder adgang og de norske sportsfolk som reiser til Garmisch Partenkrichen skal vite at de gjør sig medskyldig i denne krenkelsen.

Ønsker de virkelig å la sig hylde av Hitler, Schleicher & Co, slik som frøken Sonja Henie nylig smilende mottok "førerens" komplimenter og blomster?

Johan Scharffenberg

Johan Scharfenberg var en norsk psykiater. Han var dessuten kriminolog, samfunnsforsker og forfatter.

Scharffenberg forfattet flere fagbøker og en lang rekke tidsskriftartikler i perioden 1898–1958. Han deltok i samfunnsdebatten om et stort antall temaer i sin levetid.


Scharffenberg var lege ved Botsfengselet i Oslo fra 1919 til 40, og ved Oslo Hospitals asyl i perioden 1922–41. Han var sakkyndig i hundrevis av rettssaker gjennom mer enn en mannsalder. Scharffenberg var agnostiker og republikaner, og langt mer opptatt av enkeltsaker enn partipolitikk.

Han var en av de første i Norge som advarte mot nazismen. I en kronikkserie på hele 29 kronikker i Arbeiderbladet i 1933 om Tyskland diagnostiserte han Adolf Hitler som «paranoid psykopat, profet på grensen til sinnssykdom». Sammen med Hambro og Mowinckel var han blant de få som hadde et sterkt engasjement for jødenes vilkår i Tyskland, og Scharffenberg foreslo i 1936 å ta i mot 5000 jødiske flyktninger, forslaget ble ikke tatt alvorlig.

Under annen verdenskrig ble Scharffenberg ilagt tale- og skriveforbud av den tyske okkupasjonsmakten på grunn av sin aktive motstand mot nasjonalsosialismen i 1940. Året etter ble han avsatt fra sin stilling som overlege ved Oslo Hospital.