Tuesday, March 28, 2017
Jødeproblemet
En skamplett på sivilisasjonen

Johannes Hestman
Nordlands Avis 1939


Jeg har med stor interesse lest herr Duesunds artikkel om jødespørsmålet – alle tiders spørsmål.

Det er beklagelig at vi i dampens, elektrisitetens og bombeflyets tidsalder ikke er kommet lenger enn at massakrer i tsarens Russland konfiskasjoner og konsenstrajonsleirer i Hitlers totalitære Tyskland - skal bli ikke unntakelsen, men regelen.

De rene raser – den ariske rase er en fiksjon uten historiske beviser.

Tyskeren bør tale sakte om sin germanske rene rase, så oppblandet med slavisk blod folket er blitt gjennom arhundreder.

Mein Kampf’s forfatter, Hitler er selv rasemessig produkt av mange stammers møte.

Antisemitismen er fortellingen om syndebukken og folket som til alle historiske tider måtte ha noen å hevne, uår, uvær eller nederlag på.

Jødefolket, Guds utvalte folk, har hatt den tvilsomme fordel eller triste vanskjebne, å være i skuddet eller i faresonen.

Den kjente svenske dr. Anton Nystrøm utga i 1930 en bok om jødene, Judarne, hos Bonner, et forsøk på å løse problemet. Her får man en fyldig historikk, et ærlig forsøk på å dele sol og vind.

Advokat E. Saxlunds Jøder og Gojim, Aas’s Forlag 1910 var den første bok i emnet i Norge. Den kom i 2 opplag men synes å være kommet i bakgrunnen.

En fyldig kritisk og historisk fremstiling gir dosent dr. philos Hugo Valentin’s bok «Antisemittisme» hos Hugo Geber, 1935.

Samme forfatter har også gitt ut Judarnas Historie i Sverige» likesom nordmannen Harry M. Koritzinsky i 1922 har gitt ut «Jødernes historie i Norge».

I vinterer utga professor Alf Sommerfelt på Grundt Tanums Forlag «Hvad er Race « en serie forelesninger ved universitetet. Jeg søkte kveld etter kveld å komme inn, men folket stod i kø flere timer før foredragene begynte.

Den kjente nervelæge dr. David Abrahamsen som Koritzinsky jøde utga i 1935 på Grundt Tanums Forlag en liten bok «Jeg er jøde», en meget god orienting i dette så sørgelig aktuelle nåtidsproblem.

Endelig har Ernst Sinding hos Gyldendal 1939 gitt ut en saklig og grei orientering, rolig og lidenskapsløs - en protest mot overflate og fanatisme i uraens og materialismen tidsalder.

Det er beklemmende at man midt i overflodens, reklamens, asfaltens, avisenes, sammeslutningenes tid skal jage statsløse mennesker fra land til land, ta fra dem det de eier, drive dem til selvmordet, berøve dem og deres en tarvelig eksistens.

Hvor er svartkjolene, hvor er kirken, «staden på berget» i dette helvede av dumhet, fanatisme og hat?

Har saltet mistet kraften? Er det verdier som kjerring, åker, fe og avkastning – møll og rust – som legger beslag på interessen? Spørsmålet er infamt, men det må besvares.

Johannes Hestman
Nordlands Avis 1939